12.3.2014
TC1-COD(2012)0297
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
(EP-PE_TC1-COD(2012)0297)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 769kWORD 328k
Juridische mededeling - Privacybeleid