Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2012)0336Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2012)0336

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran
(EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

16.4.2014

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: