Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2012)0336Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2012)0336

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

  16.4.2014

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: