Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2012)0336Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2012)0336

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2014 antamiseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksen osalta
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

  16.4.2014

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: