Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2012)0336Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2012)0336

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  a glacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2014 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir le maoiniú páirtithe polaitiúla Eorpacha
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

  16.4.2014

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: