Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2012)0336Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2012)0336

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene
(EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

16.4.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: