Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2012)0336Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2012)0336

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 glede financiranja evropskih političnih strank
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

  16.4.2014

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: