Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2012)0336Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2012)0336

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiering av europeiska politiska partier
(EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

16.4.2014

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: