Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2012)0337Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2012)0337

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2013/EU antamiseksi vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa”
(EP-PE_TC1-COD(2012)0337)

24.10.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: