Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2012)0337Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2012)0337

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 24. listopada 2013. radi donošenja Odluke br. …/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o općem akcijskom programu Unije za okoliš do 2020.: „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta”...
(EP-PE_TC1-COD(2012)0337)

24.10.2013

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: