Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2012)0337Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2012)0337

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2013 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020: „O viață bună, în limitele planetei noastre”
(EP-PE_TC1-COD(2012)0337)

24.10.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: