Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2012)0359Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2012)0359

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2014 antamiseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten ja yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2012)0359)

2.4.2014

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: