Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2012)0359Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2012)0359

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 2. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 3286/94 o utvrđivanju postupaka Zajednice u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Zajednice prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije
(EP-PE_TC1-COD(2012)0359)

2.4.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: