26.2.2014
TC1-COD(2013)0016
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 26. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om jernbanesikkerhed (omarbejdning)
(EP-PE_TC1-COD(2013)0016)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 524kWORD 244k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik