Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2013)0022Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2013)0022

  ***I
  POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0022)

  12.3.2014

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: