Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2013)0023Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2013)0023

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem, zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW
(EP-PE_TC1-COD(2013)0023)

16.4.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: