Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2013)0029Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2013)0029

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 26. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0029)

  26.2.2014

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: