Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2013)0029Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2013)0029

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2014. február 26-án került elfogadásra az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0029)

  26.2.2014

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: