Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2013)0029Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2013)0029

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 26 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0029)

  26.2.2014

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: