Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2013)0029Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2013)0029

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 lutego 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0029)

  26.2.2014

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: