Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2013)0029Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2013)0029

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 26. februára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0029)

  26.2.2014

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: