Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2013)0074Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2013)0074

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2014 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0074)

  17.4.2014

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: