Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2013)0080Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2013)0080

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2013)0080)

15.4.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: