Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2013)0084Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2013)0084

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0084)

  15.4.2014

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: