Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2013)0087Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2013)0087

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. kesäkuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisasteesta kalenterivuodeksi 2013
(EP-PE_TC1-COD(2013)0087)

12.6.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: