Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2013)0087Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2013)0087

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 12 juni 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2013
(EP-PE_TC1-COD(2013)0087)

12.6.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: