Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2013)0087Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2013)0087

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013
(EP-PE_TC1-COD(2013)0087)

12.6.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: