Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2013)0099Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2013)0099

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 22. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o celní kvóty pro víno
(EP-PE_TC1-COD(2013)0099)

22.10.2013

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: