Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2013)0099Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2013)0099

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2013. október 22-én került elfogadásra az 1215/2009/EK tanácsi rendeletnek a borra vonatkozó vámkontingensek tekintetében történő módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2013)0099)

22.10.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: