Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2013)0099Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2013)0099

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 22. oktobra 2013 z namenom sprejetja Uredbe(EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 v zvezi s tarifnimi kvotami za vino
(EP-PE_TC1-COD(2013)0099)

22.10.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: