4.2.2014
TC1-COD(2013)0119
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012
(EP-PE_TC1-COD(2013)0119)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1650kWORD 1633k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy