Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2013)0133Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2013)0133

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2014 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir
(EP-PE_TC1-COD(2013)0133)

16.4.2014

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: