Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2013)0133Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2013)0133

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee
(EP-PE_TC1-COD(2013)0133)

16.4.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: