Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2013)0133Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2013)0133

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0133)

  16.4.2014

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: