Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2013)0133Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2013)0133

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju
(EP-PE_TC1-COD(2013)0133)

16.4.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: