Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2013)0150Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2013)0150

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 25 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden
(EP-PE_TC1-COD(2013)0150)

25.2.2014

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: