12.3.2014
TC1-COD(2013)0164
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010
(EP-PE_TC1-COD(2013)0164)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 422kWORD 193k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy