Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2013)0166Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2013)0166

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2014/EU om indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system
(EP-PE_TC1-COD(2013)0166)

15.4.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: