Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2013)0166Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2013)0166

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2014/ES par ES mēroga sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu
(EP-PE_TC1-COD(2013)0166)

15.4.2014

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: