Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2013)0166Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2013)0166

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea serviciului eCall interoperabil la nivelul UE
(EP-PE_TC1-COD(2013)0166)

15.4.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: