Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2013)0166Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2013)0166

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2014/EU om införande av en interoperabel EU-omfattande eCall-tjänst
(EP-PE_TC1-COD(2013)0166)

15.4.2014

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: