Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2013)0210Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2013)0210

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 lutego 2014 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2014/UE wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym oraz uchylającej decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 895/2006/WE i nr 582/2008/WE
(EP-PE_TC1-COD(2013)0210)

27.2.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: