Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2013)0213Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2013)0213

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 11. března 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek
(EP-PE_TC1-COD(2013)0213)

11.3.2014

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: