Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2013)0213Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2013)0213

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0213)

  11.3.2014

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: