Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2013)0213Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2013)0213

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
(EP-PE_TC1-COD(2013)0213)

11.3.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: