Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2013)0213Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2013)0213

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 marca 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
(EP-PE_TC1-COD(2013)0213)

11.3.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: