Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2013)0213Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2013)0213

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 11 martie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice
(EP-PE_TC1-COD(2013)0213)

11.3.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: