Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2013)0213Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2013)0213

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju
(EP-PE_TC1-COD(2013)0213)

11.3.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: