11.3.2014
TC1-COD(2013)0213
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling
(EP-PE_TC1-COD(2013)0213)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 393kWORD 97k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy