10.3.2015
TC1-COD(2013)0214
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om europeiska långsiktiga investeringsfonder
(EP-PE_TC1-COD(2013)0214)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 580kWORD 182k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy